• Het team komt op zaterdag ochtend 24/04/2021 naar de startlocatie. De chirolinkorganisatie verstrekt de nodige inlichtingen hierover aan de teams.
 • De nationale, regionale of gemeentelijke regels tegen de verspreiding van covid-19 hebben altijd voorrang en dienen strikt gevolgd te worden
 • Gelieve apart te reizen en alle veiligsheidsvoorschriften in acht te nemen bij verplaatsing tussen de wandeltochten.
 • Bij annulatie zijn onze annuleringsregels van toepassing.
 • De Chirolinkorganisatie voorziet drinkwater op iedere slaapweide..
 • Het team bereikt het einddoel met de volledige ploeg. Het team houdt onderweg voldoende rekening met de noden van alle teamgenoten.
 • Het team brengt alle opdrachten tot een goed einde. Opdrachten mogen geweigerd worden. Het leukst is natuurlijk om ze allemaal uit te voeren.
 • Het team voert de tochtopdrachten uit zonder hulp van derden.
 • Wanneer andere teams misleid of gehinderd worden, kan de groep uitgesloten worden.
 • Chirolink is geen competitieve tocht. Het gaat er niet om als eerste toe te komen.
 • Het team verklaart geen drugs of alcohol te gebruiken. Er worden enkele opdrachten georganiseerd waar de veiligheid primeert. De verzekering kan afzien van vergoeding van geleden schade, als blijkt dat iemand onder invloed van drugs of alcohol was.
 • Het team brengt respect op voor natuur en milieu:
  • Geen nachtlawaai na 22 uur.
  • De dieren niet storen. Dus geen luidsprekers in het bos (beats pill, beatbox, etc)
  • Bossen en planten niet beschadigen of vernietigen.
  • Het team maakt geen vuur in de bossen.
  • Het team maakt enkel vuur indien het toegestaan is door de Link-begeleiding en op een plaats die wordt aangewezen door de organisatie.
  • Het team gebruikt voor het maken van vuur enkel dood materiaal.
  • Het team brengt respect op voor particuliere eigendommen, in het bijzonder voor afsluitingen, prikkeldraad, ...
  • Het team gebruikt alleen paden, tenzij anders aangegeven door de Linkbegeleiding.
  • Het team neemt alle afval mee (ook biologisch afbreekbaar afval!) en deponeert het op de hiervoor voorziene plaatsen. Op de slaapweides voorzien we vuilniszakken.
  • Tenten zijn géén afval! Je neemt je tent terug mee naar huis!
  • Het team begraaft menselijke behoeften op voldoende diepte (schopje meenemen).
  • Het team rookt niet in de bossen. Op plaatsen waar gerookt kan worden, laat het team geen sigarettenpeuken achter.
  • Het team laat de natuur achter in dezelfde toestand of in betere toestand dan zij zich bevond (bv. Ook afval van anderen meenemen).
 • Het team beveiligt zich voor allerlei gevaren (reflecterende strips, fluovestjes niet vergeten).
 • Het team verzekert alle deelnemers via de Chiro-polis. Aangesloten leden zijn automatisch verzekerd. Voor eventuele risicovolle activiteiten als klimmen, speleo, .... zorgt de organisatie voor een uitbreiding op de verzekering.
 • Eventuele overtredingen, vastgesteld door de overheid, worden verhaald op de betrokken deelnemer(-s). M.a.w. de deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid en is volledig aansprakelijk voor zijn of haar daden.
 • De groep is volledig verantwoordelijk voor zichzelf en haar daden tijdens de tocht. De organisatie Chirolink van Chirojeugd Vlaanderen kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het uitvoeren van een opdracht, onder de begeleiding van een ‘begeleider Chirolink’ en in zoverre rekening gehouden werd met de richtlijnen van deze begeleider.
Goede afspraken maken goede vrienden!

© Chirolink 2020

FAQ